Buscar
  • Joan Toni Lopez Santandreu

Retirada de los grupos tractores marca JARREDesde la Director general de Política Industrial, se ha comunicado un accidente en una instalación con este grupo tractor:


"El 3 de juliol de 2020 es va produir un accident en un ascensor d’un edifici de Palma que disposava d’una màquina amb grup tractor de la marca Jarre. La causa de l’accident va ser la ruptura de l’eix del grup tractor per la zona compresa entre el reductor i la politja de la màquina. La presència de restes de substància lubricant en zones coincidents d’ambdues parts seccionades fa pressuposar que la fatiga de l’eix hauria començat temps enrere amb una fissura que s’hauria anat engrandint, la detecció de la qual s’hauria vist dificultada per la presència de la pantalla de protecció de la politja de la màquina. Adjuntem deu fotografies amb el detall de les parts afectades. Per tot això, us demanem que en la pròxima revisió de manteniment comproveu especialment l’estat dels grups tractors que es corresponguin amb la marca indicada i, si s’escau, poseu en coneixement del titular per escrit els elements de l’ascensor que s’hagin de substituir, perquè aprecia que no estan en les condicions necessàries per oferir les degudes garanties de bon funcionament."


10 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo